Ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

17 stycznia 2018, 8:10 | Komunikaty

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.

Informacje z ankiet pozwolą jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=b2e03113b8&&c=9ac7ead8

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)