Darmowa żywność dla potrzebujących mieszkańców gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Darmowa żywność dla potrzebujących mieszkańców gminy Sochocin

26 stycznia 2018, 10:43 | Komunikaty

Średnio 325 osób z terenu gminy Sochocin w 2017 r. otrzymywało co miesiąc gotowe artykuły spożywcze w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020”. Bank Żywności w Ciechanowie przekazał blisko 26,5 ton żywności na łączną kwotę 133 611,93 zł.

Osoby i rodziny, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie ul. Guzikarzy 9 po odbiór skierowania uprawniającego do pozyskania artykułów żywnościowych, jeżeli ich dochód nie przekracza: 951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, 771 zł na osobę w rodzinie. Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc.

Przypomnijmy jeszcze, że w latach 2015–2016 ciechanowski bank żywności przekazał ponad 42 tony żywności na kwotę 116 661,80 zł.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)