„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

18 lipca 2016, 8:14

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo – Podsmardzewo i Smardzewo

mająca na celu skrócenie czasu dojazdu z miejscowości Gutarzewo i Smardzewo do budynków użyteczności publicznej tj. Urzędu Gminy Sochocin, Zespołu Szkół, Ośrodka Zdrowia, Banku, Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie, Stadionu Gminnego, itp. o ok. 35% obecnego przejazdu. Skrócenie czasu przejazdu przez Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej i właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia o ok. 35% obecnego czasu dojazdu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)