Gmina przeznaczyła pieniądze na klub sportowy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Gmina przeznaczyła pieniądze na klub sportowy

10 lutego 2017, 10:08 | Informacje z gminy

W poniedziałek, 6 lutego Gmina udzieliła Gminnemu Klubowi Sportowemu WKRA Sochocin pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 70.000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie rozgrywek i imprez sportowych”.

Pieniądze klub sportowy może przeznaczyć m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach czy pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Umowa obowiązuje do końca 2017 roku.

Galeria (2)Galeria (3)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)