Gmina przeznaczyła pieniądze na klub sportowy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Gmina przeznaczyła pieniądze na klub sportowy

29 stycznia 2018, 9:35 | Komunikaty

W poniedziałek, 29 stycznia gmina udzieliła Gminnemu Klubowi Sportowemu WKRA Sochocin pomocy finansowej w formie dotacji, w kwocie 80 000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie rozgrywek i imprez sportowych”.

Pieniądze klub sportowy może przeznaczyć m.in.: na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, czy sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Umowa obowiązuje do końca 2018 roku.

Galeria (2)Galeria (3)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)