Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie

26 kwietnia 2017, 14:01

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych informuję, że na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie - funkcję Komisarza Wyborczego w Ciechanowie od dnia 18 kwietnia 2017 roku na obszarze powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego - pełni Pani Lidia Maria Kopczyńska sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

Siedziba Komisarza Wyborczego mieści się w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, III piętro pokój nr 321.

Komisarz Wyborczy pełni dyżur w swojej siedzibie we wtorek od godziny 1000-1200.

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie

/-/Lidia Maria Kopczyńska

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)