Informacja o terminie Nadzwyczajnej XV Sesji Rady Gminy Sochocin. • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o terminie Nadzwyczajnej XV Sesji Rady Gminy Sochocin.

11 lipca 2016, 9:40 | Komunikaty
Informujemy że, nadzwyczajna XV Sesja Rady Gminy Sochocin odbędzie się w dniu 13 lipca 2016 roku o godz. 11.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok.

4. Zamknięcie obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)