Informacja o terminie XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin. • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o terminie XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin.

16 lutego 2017, 20:40 | Informacje z gminy

Uprzejmie zapraszamy na XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sochocin która odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

2) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sochocin;

3) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

4) w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Sochocinie do złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Zamknięcie obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)