Informacja o wyniku przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o wyniku przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości gminy Sochocin

28 kwietnia 2017, 13:50 | Informacje z gminy

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147)

WÓJT GMINY SOCHOCIN

podaje do publicznej wiadomości:

w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sochocin, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 191 o pow. 1,22 ha, położonej w miejscowości Sochocin. Dla przedmiotowej działki w Sądzie Rejonowym w Płońsku prowadzona jest księga wieczysta nr PL1L/00027929/4.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0

Liczba osób, które stanęły do przetargu: 0

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 305,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawcy nieruchomości: brak


Wójt

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)