Informacja ws. wymiany kotłów grzewczych • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja ws. wymiany kotłów grzewczych

25 stycznia 2017, 8:51 | Informacje z gminy

WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, Wójt Gminy Sochocin informuje o przygotowaniach zbiorczego wniosku o dotację WFOŚiGW.

Bezzwrotną dotację do kwoty 5.000 zł (nie przekraczającej 75% kosztów zakupu pieca) w ramach modernizacji indywidualnych źródeł ciepła polegającej na wymianie pieców lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek).

W przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy, wymagane jest załączenie do składanego wniosku ostatecznego pozwolenia na budowę instalacji gazowej.

Pozostałe 25% kosztu zakupu pieca, jak również pozostałe koszty tzw. niekwalifikowane, które obejmują np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji, demontaż starej instalacji źródła ciepła, montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo, roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., pozostają po stronie beneficjenta.

Obowiązują ramowe terminy:

– składania wniosków o przyznanie dofinansowania: 31.01.2017 r.

– wykonanie instalacji, uruchomienia pieca i odbioru końcowego: 30.11.2017 r.

Osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się wraz ze wstępną wyceną, zawierającą typ pieca oraz szacowany koszt brutto, z podziałem na koszty kotła i koszty montażu, do Urzędu Gminy Sochocin, pokój 8, w celu złożenia pisemnej deklaracji udziału w projekcie, w terminie do 31.01.2017 r.

Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych. W miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.


Sprawę prowadzi: Dariusz Wiśniewski

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego

Tel.: (23) 661 80 01 wew. 45.

e-mail: dariusz.wisniewski@sochocin.pl

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)