XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

21 lutego 2018, 13:27 | Informacje z gminy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Głównymi organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Przy ocenie gospodarstw komisje konkursowe wezmą pod uwagę: organizację obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i stosowanych narzędzi, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz inne elementy pracy rolnika.

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych kasy, w OR KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej placówki terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2018 r.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)