Zarządzenie Wójta Gminy Sochocin w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zarządzenie Wójta Gminy Sochocin w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.

12 października 2017, 13:30 | Informacje z gminy

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 3 la ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209), zarządzam:

§ 1. W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wkrze w miejscowości Sochocin, wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe dla Gminy Sochocin od godz. 13.00 dnia 12 października 2017 roku.

Całodobowy dyżur pełnią w godzinach pracy Urzędu pracownicy Urzędu Gminy w Gminnym Punkcie Kontaktowym w budynku Urzędu Gminy w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, tel. (23) 661-80-01, fax (23) 661-80-55.

Poza godzinami pracy Urzędu, dyżur w domu pełnią członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tj. Pan Andrzej Romatowski tel. 503 698 000 oraz Pani Katarzyna Jasińska tel. 505-245-686.

§ 2. Na terenie Gminy należy:

a) realizować zadania ujęte w planie ochrony przed powodzią,

b) monitorować poziom wody w rzekach,

c) dokonać sprawdzenia procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,

d) przygotować siły i środki do ewentualnych działań.

§ 3. Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie gminy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)