Informacja o terminie XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin. • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o terminie XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin.

11 października 2017, 14:26 | Komunikaty

Zapraszamy na XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu

12 października 2017 roku o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok;

4. Zamknięcie obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)