Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin

5 czerwca 2017, 12:28 | Komunikaty

Wójt gminy Sochocin ma przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 22 czerwca i dotyczyć będzie opracowywania dokumentu - "Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin".

Konsultacje odbędą się o godzinie 16.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a.

Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie na załączonym formularzu wszelkich uwag do zaprezentowanego raportu z diagnozy gminy (gdzie wyznaczono obszar zdegradowany i zaproponowano obszar rewitalizacji) do dnia 12 lipca 2017 r.

Nawet w przypadku braku uwag do treści wspomnianego raportu, prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety, gdzie pomożecie Państwo zidentyfikować najważniejsze problemy na obszarze gminy, jej potencjał, a także typować te działania, których realizacja pomoże w niwelowaniu/eliminowaniu tych problemów. Prośbę kierujemy przede wszystkim do mieszkańców gminy, właścicieli nieruchomości w gminie, a także użytkowników wieczystych i osób zarządzający nieruchomościami, podmiotów prowadzących/planujących rozpocząć działalność gospodarczą lub społeczną, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organów władzy publicznej. Każdy wypełniony kwestionariusz jest dla nas bardzo cenny i będzie wykorzystany w opracowanym programie.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)