Ogłoszenie o przetargu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

21 marca 2017, 10:55 | Komunikaty


Ś. 6845.9.2016

W Ó J T G M I N Y S O C H O C I N

INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin (www.sochocin.pl. i www.bip.sochocin.pl) znajduje się ogłoszenie o przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sochocin przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 1 roku o powierzchni 1,22 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 191 położonej w miejscowości Sochocin.

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sochocin, pokój nr 11, tel.23 661 80 01 wew. 30.

Wójt

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)