Po 19 latach pełnienia funkcji Przewodniczącej Związku Pani Helena Komorowska podziękowała wszystkim za wieloletnią współpracę . • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Po 19 latach pełnienia funkcji Przewodniczącej Związku Pani Helena Komorowska podziękowała wszystkim za wieloletnią współpracę .

10 października 2017, 9:57

Dzień 9 października 2017 r. to był ważny dzień dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Sochocinie. Tego dnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Związku. Po 19 latach pracy i pełnienia funkcji Przewodniczącej Związku Pani Helena Komorowska podziękowała wszystkim za wieloletnią współpracę .

Gratulacji i podziękowań nie było końca Pani Maria Kochanowska w imieniu wszystkich członków Koła w Sochocinie podziękowała Pani Helence za jej zaangażowanie na rzecz lokalnych emerytów, wyrazy uznania za wszystkie wspólnie organizowane przedsięwzięcia, które przyczyniły się m.in. do przeciwdziałania ich samotności i powstania zgranego zespołu.

Kolejne wyrazy uznania tym razem w imieniu Pana Wójta Gminy Sochocin złożyła Pani Agnieszka Wiśniewska, w podziękowaniu za wieloletnią aktywność społeczną na rzecz emerytów z terenu Gminy Sochocin. Gratulację i podziękowania złożył również Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Płońsku Pan Janusz Rosiak.

Po tak wzruszającej chwili odbyły się jawne wybory nowego Zarządu. W wyniku jawnego głosowania nową Przewodnicząca Związku została Pani Maria Wodzyńska, zastępcą :Pani Jadwiga Odowska, sekretarzem : Maria Zmysłowska, członkiem zarządu: Aniela Brudzyńska.

Pani Helenka pogratulowała nowemu Zarządowi wzruszona, zadowolona mówiąc : ” było to moim marzeniem , aby ta 19 -letnia praca nie poszła na marne i dalej praca Koła była kontynuowana”. Życzyła nowych pomysłów i najlepszych sukcesów w działalności.

Na członków Koła czekała jeszcze miła taneczno- muzyczna niespodzianka, zorganizowana przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pana Kryspina Kadej , występ zespołu ROMANCA. Zespół z Płońska zrzeszający Panie seniorki prezentujące cygańskie tańce. Po tym miłym akcencie wszyscy uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie grupowe.

Jeszcze raz Pani Helenko STO LAT ! I jesteśmy pewni że przechodzi Pani z funkcji Przewodniczącej w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)