Podziękowania za udzielenie absolutorium • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Podziękowania za udzielenie absolutorium

27 czerwca 2017, 17:40 | Komunikaty

W imieniu własnym i w imieniu całego zespołu bardzo serdecznie dziękuję radnym: Jolancie Kochanowskiej, Lucynie Jankiewicz, Annie Giranowskiej, Grażynie Lejkowskiej, Elżbiecie Olszewskiej, Krzysztofowi Dzięgielewskiemu, Jakubowi Gburzyńskiemu, Sławomirowi Jaskłowskiemu, Dariuszowi Kujawskiemu, Krzysztofowi Rachubie, Wacławowi Rutkowskiemu, Łukaszowi Szabrańskiemu, Stanisławowi Woźniakowi, Wincentemu Stańczakowi i Stanisławowi Kwiatkowskiemu za jednogłośne udzielenie mi absolutorium i głosowanie za pozytywną oceną mojej pracy. To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich poczynań w sprawie inwestycji oraz dbałość o budżet gminy. Zobowiązuje mnie to z radością do dalszej i efektywniejszej pracy dla dobra naszej małej Ojczyzny.

Dziękuję za pracę wszystkim tym, którzy również się do tego przyczynili. Przemyślane wydatkowanie i strategiczne działania to zasługa współpracy z Wami.

Bardzo dziękuję za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście.

Andrzej Romatowski

Wójt Gminy Sochocin

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)