Posiedzenie Komisji Gospodarczej z wizją lokalną • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Posiedzenie Komisji Gospodarczej z wizją lokalną

24 kwietnia 2017, 13:47 | Komunikaty

Dzisiaj odbyło się objazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin wraz z wizją lokalną. Głównymi tematami spotkania był stan dróg w gminie Sochocin i omówienie sposobu ich naprawy, a także problematyka związana z ochroną środowiska.

Podczas wizji, wójt Andrzej Romatowski i pracownicy Urzędu Gminy Sochocin przedstawili informacje dotyczące złożonych wniosków o przyznanie dotacji na konkretne drogi, gdzie po ich pozytywnym rozpatrzeniu, będzie możliwa przy współudziale funduszy europejskich, modernizacja stanu dróg na terenie gminy.

Przypomnijmy, iż podstawowym obszarem działania Komisji Gospodarczej jest strategia i plany rozwoju gminy, inwestycje gminne, mienie komunalne, ład przestrzenny, drogi gminne, wodociągi, kanalizacja oraz utrzymanie czystości i porządku. Komisja realizuje swoje działania m.in. poprzez opiniowanie działań inwestycyjnych planowanych przez gminę oraz współudział w nadzorze nad jakością i terminowością realizacji inwestycji.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)