Przypominamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Przypominamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

19 stycznia 2017, 9:29 | Informacje z gminy

Przypominamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

Wójt Gminy Sochocin przypomina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin wraz z prognozą oddziaływania ustaleń studium na środowisko.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, w dniach od 19 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r., Poniedziałek – Piątek w godz. 9ºº - 15ºº (pokój nr 9) oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.sochocin.pl/urzad-gminy/dokumenty/zagospodarowanie-przestrzenne-80

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się
w Urzędzie Gminy Sochocin w sali narad, w dniu 03 lutego 2017 roku o godzinie 12ºº.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 r.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)