Przypominamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Przypominamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

6 lutego 2017, 9:10 | Komunikaty

Wójt Gminy Sochocin przypomina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin wraz z prognozą oddziaływania ustaleń studium na środowisko.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, w dniach od 19 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r., poniedziałek – piątek w godz. 9ºº - 15ºº (pokój nr 9) oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.sochocin.pl/urzad-gminy/dokumenty/zagospodarowanie-przestrzenne-80

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 r.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)