„Rodzina 500+” w gminie Sochocin. Podsumowanie programu • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

„Rodzina 500+” w gminie Sochocin. Podsumowanie programu

24 stycznia 2018, 13:42 | Komunikaty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie w 2017 r. wypłacił ponad 4,5 mln zł świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”. Pieniądze trafiły do 491 rodzin z terenu gminy Sochocin.

Złożonych zostało 501 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 30 wpłynęło drogą elektroniczną. Ośrodek wydał 543 decyzje przyznające prawo do świadczenia. Na koniec grudnia 2017 r. z programu korzystało 766 dzieci z obszaru gminy.

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W całości jest ono finansowane z budżetu państwa.

Prawo do świadczenia wychowawczego określone jest ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie. Program obejmuje każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Pieniądze trafiają również na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

W 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie wypłacił świadczenie wychowawcze na kwotę 4 663 717,25 zł. Programem objętych zostało 491 rodzin.

Foto: www.elipinki.pl


© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)