Wielka kasa dla sochocińskiej gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Wielka kasa dla sochocińskiej gminy

17 lipca 2017, 9:59 | Informacje z gminy

Gmina Sochocin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Pozyskana kwota dotacji to ponad 5 milionów złotych.

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Sochocin.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7,0 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki, Sosnowa. Ponadto w ramach projektu zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków w Kondrajcu. Planowana sieć kanalizacyjna będzie stanowić przedłużenie istniejącej sieci w miejscowości Sochocin. W wyniku realizacji zadania do nowej sieci będzie się mogło przyłączyć 466 osób.

Całkowite koszty przedsięwzięcia to 9 861 708,51 zł, z czego 5 029 931,24 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Udział Gminy Sochocin wynosi 4 831 777,27 zł.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)