Z bierności do aktywności • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Z bierności do aktywności

10 lutego 2017, 9:03 | Komunikaty

Zapraszamy do udziału w projekcie „Z bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo. Wsparciem zostanie objęte 100 osób (w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn) powyżej 30 roku życia zamieszkałych (zgodnie z KC) na terenach wiejskich w województwie mazowieckim, przy czym minimum 80% grupy docelowej będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, minimum 10% osoby w wieku 50 lat i więcej oraz minimum 10% osoby z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:

• Indywidualny Plan Działania

• Poradnictwo zawodowe

• Pośrednictwo pracy

• Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)

• 3-miesięczny płatny staż

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek. Zwrot przysługuje tylko w przypadku szkoleń grupowych, tj. Poradnictwo zawodowe i Szkolenia zawodowe – w przypadku wsparcia indywidualnego, będzie ono organizowane jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestników/Uczestniczek.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, kobiety oraz osoby wieku 50 lat i więcej.

Liczba miejsc ograniczona!

Dowiedź się więcej:

22 208 26 78, 512-344-229

biuro@zbiernoscidoaktywnosci.pl

www.zbiernoscidoaktywosci.pl

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)