Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych relacji:Rzy – Kuchary Królewskie – Kondrajec. • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych relacji:Rzy – Kuchary Królewskie – Kondrajec.

16 sierpnia 2016, 10:43 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej relacji Rzy – Kuchary Królewskie – Kondrajec”

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:

Ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)