Zbierają szkodliwy azbest • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zbierają szkodliwy azbest

4 lipca 2016, 14:23 | Informacje z gminy

Uprzejmie informujemy, iż od dzisiaj Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” z Lubania odbiera z terenu Gminy Sochocin odpady zwierające azbest. Z mieszkańcami, którzy są objęci zadaniem pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2016 roku – etap I ” ww. firma będzie kontaktowała się indywidualnie.

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)