Zmodernizują drogę ze Smardzewa do Kolonii Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zmodernizują drogę ze Smardzewa do Kolonii Sochocin

4 sierpnia 2017, 9:48 | Informacje z gminy

We wtorek, 1 sierpnia Powiat Płoński podpisał umowę o dofinansowanie siedmiu projektów drogowych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli instrumentu wsparcia finansowego, który został stworzony przez samorząd Mazowsza dla pięciu subregionów w ramach unijnej perspektywy 2014-2020. Wyniesie ono blisko 17 mln zł.

Jednym z zadań inwestycyjnych, które otrzymało dofinansowanie jest przebudowa drogi powiatowej relacji Szymaki–Smardzewo–Sochocin Kolonia. Tu zmodernizowany zostanie odcinek o długości 5,09 km od Smardzewa do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości Sochocin Kolonia. Zgodnie z projektem, zostaną wykonane prace polegające m.in. na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy, a także na budowie nowych rowów drogowych odwadniających jezdnię. W Smardzewie powstaną zatoka autobusowa oraz ciąg pieszy.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 6 131 441,84 zł, z czego 1 606 911,33 zł stanowi wsparcie z RIT. Udział Gminy Sochocin wynosi 1 171 582,00 zł. Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Rozpoczęcie prac ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Wstępnie zakończenie robót zaplanowano na 30 czerwca 2018 r.

Dodajmy, że ponadto w ramach RIT przebudowane zostaną ulice Płocka i Warszawska w Płońsku, odcinek drogi Baboszewo–Dzierzążnia–Kucice, Szpondowo–Strachowo–Poczernin, Wierzbica Szlachecka–Starczewo–Arcelin oraz Wrońska–Omięciny–Joniec. Dzięki unijnemu wsparciu przebudowanych zostanie w sumie ok. 46 km dróg powiatowych. Łączny koszt inwestycji to ponad 65,2 mln zł. Blisko 11 mln zł wyniesie wsparcie samorządów, na obszarze których będą one realizowane, tj.: miejskiego – Płońska oraz gminnych: gminy Płońsk, Baboszewa, Dzierzążni, Jońca, Sochocina i Załusk.

Foto: www.funduszedlamazowsza.eu

Galeria (2)Galeria (3)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)