Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017

status
zamknięty
data wystawienia
24 kwietnia 2018, 9:57
data ważności
31 grudnia 2018
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)