Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Sochocin • Aktualności • Nasza gmina • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Sochocin

6 listopada 2015, 10:32
Dzięki zaangażowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie dnia 02 czerwca 2015 roku została podpisana kolejna umowa na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015.
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie objął wsparciem żywnościowym ponad 150 osób .

W ramach umowy z 2015 r pomocą żywnościową objętych zostało już 280 osób.

Po trzymiesięcznym okresie dystrybucji żywności, okazało się, że osób kwalifikujących się do tej formy pomocy jest więcej. Dlatego na wniosek GOPS-u od października bieżącego roku żywność otrzymuje już 310 osób.

Dostarczana żywność jest przekazywana nieodpłatnie osobom najuboższym i najbardziej potrzebującym. Najczęściej są to rodziny, które korzystają już z różnych forma pomocy społecznej.

Do 31 października 2015 roku Bank Żywności w Ciechanowie przekazał niespełna 21 ton żywności na łączną kwotę ok. – 64 540 zł.

W ramach Programu Operacyjnego w skład artykułów żywnościowych wchodzą
w szczególności: cukier, makaron, mielonka wieprzowa, mleko, olej, dżem, ryż, kasza jęczmienna.

Poza programem dostarczane są również inne artykuły takie jak : napoje, serki dla dzieci.
W najbliższym czasie dostarczone mają takie produkty jak: kapusta, marchew
i jabłka.

źródło: GOPS Sochocin
Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)