Rzeka Wkra mały przewodnik. • Turystyka • Urząd Gminy Sochocin

Rzeka Wkra mały przewodnik.

Szanowni Państwo,

Niezwykle miło jest nam poinformować Państwa o zakończeniu realizacji projektu FIO – Mazowsze Lokalnie, do którego nasze Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry NASZA WKRA przystąpiło.

W wyniku podjętych działań społecznych opracowaliśmy przewodnik po rzece Wkrze na całej jej długości od Działdowa do Nowego Dworu Mazowieckiego. Przepłynęlismy ponad 220 km zbierając informacje o korycie rzeki i terenach przybrzeżnych, robiąc pomiary GPS i dokumentację zdjęciową. Dużo zaangażowania wymagało również przygotowanie merytoryczne teksów, opis Wkry i punktów charakterystycznych z uwzględnieniem kilometrażu.


Z poważaniem,

Izabela Oporska

Prezes Zarządu


© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)