Terminy zebrań wiejskich zgłoszone przez sołtysów

Home / Fundusz sołecki / Terminy zebrań wiejskich zgłoszone przez sołtysów

Poniżej prezentujemy Państwu Terminy zebrań wiejskich zgłoszone przez sołtysów w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok, który będzie na bieżąco aktualizowany w momencie ustalenia terminu przez sołtysa danego sołectwa.

Lp. Sołectwo  Termin, godzina i miejsce zebrania
1. Niewikla 5.08.2021 r., godz. 18.00, u pani sołtys
2. Idzikowice 12.08.2021 r., godz. 18.00, strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowicach
3. Kuchary Królewskie 7.09.2021 r., godz. 17.00, u pana sołtysa
4. Kępa 8.09.2021 r., godz. 15.00, strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie
5. Gutarzewo 8.09.2021 r., godz. 16.00, świetlica wiejska
6. Milewo 9.09.2021 r., godz. 15.00, świetlica wiejska
7. Żelechy 9.09.2021 r., godz. 16.00, u pana sołtysa
8. Wierzbówiec 10.09.2021 r., godz. 18.00, u pana sołtysa
9. Rzy 14.09.2021 r., godz. 17.00, u pana sołtysa
10. Kondrajec 14.09.2021 r., godz. 18.00, świetlica wiejska
11. Podsmardzewo 15.09.2021 r., godz. 18.00, u pana sołtysa
12. Smardzewo 20.09.2021 r., godz. 17.00, strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewie
13. Gromadzyn 20.09.2021 r., godz. 18.00, u pani sołtys
14. Kołoząb 21.09.2021 r., godz. 18.00, świetlica wiejska
15. Sochocin 23.09.2021 r., godz. 17.00, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
16. Budy Gutarzewskie 22.09.2021 r., godz. 17.00, u pana sołtysa
17. Baraki 22.09.2021 r., godz. 18.00, u sołtysa
18. Ciemniewo 27.09.2021 r., godz. 17.00, u  sołtysa
19. Ślepowrony 27.09.2021 r., godz. 18.00, u  sołtysa
20. Koliszewo 29.09.2021 r., godz. 17.00, u  sołtysa
21. Biele 21.09.2021 r., godz. 17.00, u  sołtysa
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

 

 

 

Skip to content