Możesz mieć wpływ na inwestycje, które będą realizowane w miejscu, w którym żyjesz

Home / Fundusz sołecki / Możesz mieć wpływ na inwestycje, które będą realizowane w miejscu, w którym żyjesz

Droga mieszkanko, drogi mieszkańcu,

możesz zdecydować, na co zostaną przeznaczone środki z funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki, to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O jego przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, a za wykonanie odpowiada burmistrz.

Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, którzy podpiszą się pod danym wnioskiem.

Ważne terminy!

Do 31 lipca sołectwa otrzymują informację, ile środków przypada na każde z nich.

Do 30 września sołectwa muszą zdecydować, na co chcą wydać przeznaczoną kwotę i przedłożyć burmistrzowi wnioski o fundusz sołecki.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w zebraniach.

Zdecyduj na co przeznaczyć środki z funduszu! Masz wpływ na zmianę swojego otoczenia!

Szczegółowe informacje, wraz z harmonogramem spotkań będą dostępne na stronie internetowej www.sochocin.pl, portalu społecznościowym Facebook – profil „Miasto i Gmina Sochocin”, a także u sołtysa i w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pod numerem tel. 23 661 80 25 (wew. 48).

Przykładowe zadania możliwe do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego:

 • nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie;
 • zakładanie trawników, ustawianie tablic informacyjnych;
 • malowanie niewielkich obiektów należących do gminy;
 • zakup wiat przystankowych;
 • budowa, remont i urządzenie boisk, np. małych boisk przy świetlicach;
 • zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną, np.: urządzeń do gry w koszykówkę, siatkówkę i inne sporty, „siłownia na wolnym powietrzu”;
 • zakup wyposażenia i urządzanie placów zabaw dla dzieci;
 • budowa i remont niewielkich odcinków dróg gminnych i chodników, np. brakujące, małe odcinki chodników prowadzące do świetlicy;
 • utrzymanie dróg i chodników oraz wykonywanie drobnych remontów;
 • budowa punktów oświetleniowych dróg i placów publicznych, np.: oświetlenie placu zabaw, altany czy spacernika, wiata przystankowa;
 • zakup iluminacji świątecznych.

 

Skip to content