4,5 tys. dofinansowania na rozwój czytelnictwa

4,5 tys. dofinansowania na rozwój czytelnictwa

Zgodnie z § 11 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025 (Dz.U. 2021 poz. 1675)  Miasto i Gmina Sochocin podaje do publicznej wiadomości wykaz placówek – szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025, w 2021 roku:

  1. Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie. Wysokość wsparcia – 4500 zł.
Skip to content