Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 22 kwietnia 2024 | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera | zachmurzenie duże 5°C

Program "Czyste powietrze"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o nowej odsłonie programu pod nazwą „Czyste powietrze”, który wystartował 15 maja 2020 roku. Dokonano w nim znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. Dokonano zmiany formularza wniosku o dofinansowanie, aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

Najważniejsze zmiany w programie „Czyste powietrze”, to:

 1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji.
 2. Włączenie w program jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.
 4. Uproszczenie wniosku o dotację.
 5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty).
 7. Integracja z programem „Mój prąd”.
 8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność.
 9. Dotacje dla tych osób, którzy wymienili już źródło ciepła.
 10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

Celem programu po zmianach jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program przeznaczony jest dla właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu może wynosić: do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym.

Dofinansowanie można otrzymać na:

– źródła ciepła – wymiana, zakup, montaż;

– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;

– mikroinstalacje fotowoltaiczne;

– ocieplenie przegród budowlanych;

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacje projektową).

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone odpowiednio w załączniku nr 2 dla części 1) programu i załączniku nr 2a dla części 2) programu. Załączniki nr 2 i 2a zawierają także maksymalne kwoty dotacji i minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji.

Część 1) Dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Część 2) Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.wfosigw.pl i https://czystepowietrze.gov.pl/rusza-program-czyste-powietrze-2-0/.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste powietrze” może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Na terenie miasta i gminy Sochocin zaświadczenia wydawane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9 (pokój nr 7). Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: www.mgops.sochocin.pl.

Ponadto informujemy, że w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” nasz samorząd współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”, mieści się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin. Pomoc w wypełnianiu wniosków:

 

Więcej informacji na temat programu pn. „Czyste powietrze” dostępnych jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin: http://bip.sochocin.pl/urzad-gminy/dokumenty/program-czyste-powietrze-329.

Program priorytetowy „Czyste powietrze” obowiązujący od 03.01.2023 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o nowej odsłonie programu pod nazwą „Czyste powietrze”, który wystartował 15 maja 2020 roku. Dokonano w nim znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. Dokonano zmiany formularza wniosku o dofinansowanie, aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

Najważniejsze zmiany w programie „Czyste powietrze”, to:

 1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji.
 2. Włączenie w program jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.
 4. Uproszczenie wniosku o dotację.
 5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty).
 7. Integracja z programem „Mój prąd”.
 8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność.
 9. Dotacje dla tych osób, którzy wymienili już źródło ciepła.
 10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

Celem programu po zmianach jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program przeznaczony jest dla właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu może wynosić: do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym.

Dofinansowanie można otrzymać na:

– źródła ciepła – wymiana, zakup, montaż;

– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;

– mikroinstalacje fotowoltaiczne;

– ocieplenie przegród budowlanych;

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacje projektową).

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone odpowiednio w załączniku nr 2 dla części 1) programu i załączniku nr 2a dla części 2) programu. Załączniki nr 2 i 2a zawierają także maksymalne kwoty dotacji i minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji.

Część 1) Dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Część 2) Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.wfosigw.pl i https://czystepowietrze.gov.pl/rusza-program-czyste-powietrze-2-0/.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste powietrze” może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Na terenie miasta i gminy Sochocin zaświadczenia wydawane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9 (pokój nr 7). Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: www.mgops.sochocin.pl.

Ponadto informujemy, że w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” nasz samorząd współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”, mieści się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin. Pomoc w wypełnianiu wniosków:

Dariusz Wiśniewski e-mail: dariusz.wisniewski@sochocin.pl

Anna Kaniewska e-mail: anna.kaniewska@sochocin.pl

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

tel. 23 661 80 01 (wew. 29)

www.sochocin.pl

pok. nr 12.

Więcej informacji na temat programu pn. „Czyste powietrze” dostępnych jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin: http://bip.sochocin.pl/urzad-gminy/dokumenty/program-czyste-powietrze-329.

Program priorytetowy „Czyste powietrze” obowiązujący od 03.01.2023 r.

 

 

Skip to content