Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji, wykonano:

  • jezdnię asfaltową o przekroju 1×2 szer. 5 m, szer. pasa ruchu: 2,50 m, o łącznej długości 606 m;
  • chodnik z kostki brukowej betonowej – usytuowany przy jezdni: strona lewa – długość 301 m szer. 2,00 m i długości 34 m szer. 1,50 m;
  • pobocza gruntowe żwirowe: strona lewa długość 271 m szer. 0,75 m, strona prawa 606 m szer. 0,75 m;
  • odwodnienie – odmulenie rowów strona lewa.

 

Dofinansowanie: 388 481,85 zł

Całkowita wartość: 567 977,99 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sochocin – etap I”, zrealizowano trzy następujące odcinki drogowe:

  • przebudowę drogi gminnej w Drożdżynie (1 km)
Drożdżyn
  • rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Rzy (0,885 km)
Rzy
  • przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żelechy (0,860 km)
Żelechy

Zakres wyżej wymienionych zadań obejmował między innymi: wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego i kostki brukowej oraz nawierzchni utwardzonej z tłucznia, a także wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

 

„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sochocin – etap II” obejmowała natomiast następujące odcinki drogowe:

  • rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Kondrajec (1 km)
Kondrajec
  • rozbudowę drogi gminnej relacji Jędrzejewo–Kuchary Żydowskie (1,170 km)
Droga Jędrzejewo–Kuchary Żydowskie
  • przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo (1 km)
Podsmardzewo

Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu, zakres zadań obejmował między innymi: wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, wykonanie lub oczyszczenie elementów odwodnienia drogi oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Więcej informacji o inwestycjach realizowanych w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na naszej stronie internetowej, pod następującym adresem: https://www.sochocin.pl/program-polski-lad-blisko-6-km-drog-gminnych-przebudowanych-i-rozbudowanych/.

 
 
Skip to content