Kultura

Home / Gmina / Kultura

W gminie Sochocin życie kulturalne przejawia się w wielu dziedzinach i realizowane jest przez różne podmioty. W Sochocinie mieści się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który jest instytucją kulturalną gminy działającą od 1979 r. Siedzibą MGOK-u jest budynek wolnostojący, usytuowany przy ul. Guzikarzy 8a. Jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie sprawuje zadania koordynatora poczynań kulturalnych i animacyjnych. Podstawowym celem statutowym jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności gminy Sochocin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie. Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje m.in.: Orkiestra Dęta Sochocin, kapela folkowa, grupa James B. & Friends, sekcja teatralna „Animagia”, sekcja tańca nowoczesnego i ludowego. W domu kultury prowadzone są zajęcia z nauki gry na gitarze, akordeonie, perkusji, instrumentach klawiszowych, jak również dętych. MGOK współpracuje ze szkołami, sołectwami, stowarzyszeniami, jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, okolicznościowych, a także rekreacyjno-sportowych, w tym m.in.: koncertu kolęd i pastorałek, koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncertu z okazji Dnia Kobiet i koncertów podsumowujących roczną działalność zespołów oraz sekcji artystycznych, festiwalu Southern Rock nad Wkrą, ponadto organizuje ferie zimowe dla dzieci.

W budynku sochocińskiego MGOK-u od 2009 r. mieści się Izba Pamiątkowa Guzikarstwa – swoiste muzeum historii Sochocina i skarbnica jego tradycji guzikarskich. Realizacja wystawy historycznej z elementami etnograficznymi „Z bogactw natury. Sochocińskie guziki” umożliwiła ocalić od zapomnienia miejscową tradycję związaną z wyrobem guzików. Można w niej obejrzeć zarówno stare guziki, jak i maszyny do ich wytworzenia oraz fotografie, dokumenty i pamiątki obrazujące przeszłość Sochocina.

W sochocińskim domu kultury znajduje się również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, której księgozbiór, zgodnie ze stanem na koniec 2019 r., liczył 15 217 woluminów.

Działania edukacyjno-kulturalne i promocyjne prowadzone są także przez Urząd Miasta i Gminy Sochocin. W ramach bieżącej działalności organizowane są takie wydarzenia, jak:

 • Dni Sochocina

  „Dni Sochocina” – swoiste święto mieszkańców gminy Sochocin. Impreza otwarta, bezpłatna, która zapewnia turystom nieograniczony dostęp do kultury i rozrywki. Nieodzownym elementem imprezy jest prezentacja dorobku artystów – wokalistów, zespołów muzycznych, orkiestr oraz tancerzy. Dni Sochocina to nie tylko promocja gminy i samego Sochocina, ale też umożliwienie spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców i turystów w sposób aktywny, a przede wszystkim integracja.

 • Marsz Gwiaździsty

  „Marsz Gwiaździsty – pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński” – istna gratka dla miłośników turystyki. Impreza polega na przemierzeniu wyznaczonych tras, biegnących przez warte odwiedzenia miejsca powiatu płońskiego. Po każdej trasie są zaplanowane różne atrakcje w wyznaczonych miejscach oraz obiektach. Po przemierzeniu zaplanowanych tras, wszyscy uczestnicy wydarzenia spotykają się w jednym miejscu, gdzie otrzymują pamiątkowe gwiazdy.

 • Gminne zawody

  „Gminne zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych– forma intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych, a także świetna okazja do wzajemnej rywalizacji i pokazu wyszkolenia bojowego strażaków. Organizatorem wydarzenia, które od kilku lat odbywa się na Stadionie Gminnym w Sochocinie, jest Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, przy współudziale Urzędu Gminy Sochocin.

 • Bieg Powstania Styczniowego

  „Bieg Powstania Styczniowego” – w miejscowości Kuchary Żydowskie w gminie Sochocin od kilku lat organizowany jest Bieg Powstania Styczniowego. Wydarzenie w Kucharach Żydowskich, nieopodal Sochocina, upamiętnia jeden z najważniejszych zrywów narodowowyzwoleńczych w historii Polski. Zarówno organizatorzy tego plenerowego przedsięwzięcia, jak też Urząd Gminy Sochocin, jako partner imprezy, każdego roku pragną upamiętnić bohaterstwo powstańców w walce o niepodległość na ziemi płońskiej. Powstańcy-ochotnicy pochodzili również z miejscowych terenów. Udokumentowano bowiem masowy udział w Powstaniu Styczniowym ludności: Idzikowic, Kuchar, Sochocina, Nowego Miasta czy Kadłubówki. Bieg Powstania Styczniowego ma także, jak co roku, wymiar charytatywny. Dotychczas odbyło się pięć edycji tego biegu.

 • Jarmark Bożonarodzeniowy

  „Jarmark bożonarodzeniowy” – wystawcy ze specjalnie dobranym asortymentem: rękodziełem, przysmakami, ozdobami choinkowymi, świąteczne iluminacje, rozgrzewająca herbata, św. Mikołaj – to tylko niektóre atrakcje jarmarku świątecznego. Właśnie dlatego, w grudniu miejscem, gdzie najmocniej w Sochocinie odczuć można atmosferę świąt, jest Rynek. Podczas jarmarku można nabyć regionalne, swojskie produkty i ręcznie wykonane świąteczne wyroby – wszystko prosto od lokalnych wystawców, przedsiębiorców, rzemieślników i rękodzielników. W trakcie wydarzenia nie może oczywiście zabraknąć śnieżynek, elfa i św. Mikołaja, który chętnie pozuje do wspólnych zdjęć i rozdaje czerwone czapeczki. W jego domku najmłodsi mogą sami ozdobić pierniki, udekorować bombki oraz stworzyć łańcuch choinkowy. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Gminy Sochocin, a współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie.

 • Inne

  W kalendarzu sochocińskich wydarzeń nie może zabraknąć także tych z okazji ważnych świąt państwowych oraz rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jak również z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Orkiestra Dęta Sochocin powstała w maju 1997 roku z inicjatywy lokalnych władz gminy Sochocin. Władze samorządowe zajęły się również wyposażeniem orkiestry w instrumenty muzyczne. Od początku swojego istnienia, próby orkiestry odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie zatrudniony jest kapelmistrz i nauczyciel gry na instrumentach dętych.

Sochocińska orkiestra ma na swoim koncie wiele sukcesów na przeglądach krajowych i festiwalach, m.in.:

 • 3. miejsce w III Pułtuskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych 2017,
 • 3. miejsce w IV Pułtuskim Przeglądzie Młodzieżowych Orkiestr Dętych.

Orkiestra uświetnia uroczystości patriotyczne, święta kościelne oraz różne imprezy okolicznościowe. Koncertuje na terenie gminy Sochocin, powiatu płońskiego, jak i województwa mazowieckiego.

W 2012 roku, z okazji 15 lat istnienia, Orkiestra Dęta Sochocin wydała dwie płyty: „15 lat Orkiestry Dętej Sochocin” z muzyką rozrywkową oraz płytę z kolędami pt. „W świątecznym nastroju”. Środki na nagrania pochodziły z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” w ramach małych projektów.

Obecnie sochocińska orkiestra liczy około 30 muzyków, a także blisko 15 osób pobierających naukę gry na instrumentach dętych.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury znajduje się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, która jest najstarszą placówką kulturalno-oświatową działającą w Sochocinie, i której księgozbiór, zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2019 r., liczył 15 217 woluminów. Ma wieloletnie tradycje w tym zakresie, bowiem działa już od 71 lat. Oprócz podstawowej działalności w zakresie upowszechniania czytelnictwa, promocji wiedzy i wypożyczania książek, biblioteka zajmuje się organizowaniem różnorodnych form zajęć o charakterze edukacyjno-kulturalnym dla dzieci i młodzieży, a także współorganizowaniem wydarzeń kulturalnych. Duże znaczenie dla biblioteki ma edukacja kulturalna, która jest prowadzona w oparciu o różnorodne formy. Organizowane są tu spotkania autorskie, a także promocje książek. Ponadto biblioteka w Sochocinie, to miejsce wspólnej nauki, wymiany doświadczeń oraz miłego spędzania czasu. Dla czytelników dostępny jest katalog online księgozbioru, a ponadto biblioteka oferuje również bezpłatny dostęp do e-booków.

Izba Pamiątkowa Guzikarstwa

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury znajduje się historyczna wystawa z elementami etnograficznymi „Z bogactw natury. Sochocińskie guziki”. Do jej otwarcia doszło w grudniu 2009 r. Ekspozycja upamiętnia bardzo ciekawy okres z dziejów Sochocina, dotyczący unikalnego rzemiosła – produkcji guzików, którego rozkwit datuje się na lata 1900–1930, a także prezentuje historię Sochocina. Inicjatorami powstania Izby Pamiątkowej Guzikarstwa byli potomkowie guzikarzy sochocińskich. Została ona przygotowana we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Wystawa składa się z dwóch części. W pierwszej za pomocą plansz i gablot zostały ukazane dzieje Sochocina (jako miasta i wsi) oraz sochocińskiego guzikarstwa. Można tutaj obejrzeć m.in. kopię dokumentów istotnych dla historii miejscowości, jak np. treść aktu lokacyjnego czy ukaz carski odbierający prawa miejskie Sochocinowi. Znajduje się tu też dokumentacja fotograficzna z lat międzywojennych. Na planszach ukazano również historię guzika oraz wizerunki sochocińskich guzikarzy, ich wspomnienia i relacje. Na uwagę zasługuje plansza z materiałem ilustracyjnym, dotyczącym wpływu guzikarstwa na rozwój Sochocina.

Druga część wystawy przedstawia technologię produkcji sochocińskiego guzika z muszli. Część etnograficzna stylizowana jest na pomieszczenie kuchenne z przełomu XIX i XX w., a także lat międzywojennych. Zostały w nim zgromadzone przeróżne urządzenia służące do wyrabiania guzików z muszli, tj.: borownia, tokarnia, dziurkarnia.

Uzupełnieniem ekspozycji jest film pt. „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji”, przedstawiający proces wytwarzania guzików z muszli. Realizacja tej niezwykłej historycznej wystawy, bez wątpienia, wpłynęła na ocalenie pamięci o tradycji, która przez dziesiątki lat stanowiła istotny element bytu lokalnej społeczności.

Wystawa zdobyła uznanie publiczności oraz Kapituły IV edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba”, uzyskując pierwsze miejsce w kategorii najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu w 2010 r. Warto podkreślić, że jest to jedyna taka ekspozycja dotycząca rzemiosła – produkcji guzików z muszli, na skalę krajową, jak i europejską.

Izba czynna jest od wtorku do piątku w godzinach 13.00–17.00 i w soboty od 11.00 do 13.00. Serdecznie zapraszamy.

Film pt. „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji” powstał w sierpniu 2011 roku, z okazji powstającej wystawy czasowej pod tą samą nazwą, organizowaną przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, Urząd Gminy Sochocin oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Scenariusz napisali Bernadeta Perkowska i Jan Gawryłkiewicz, reżyserem filmu jest również Jan Gawryłkiewicz. W filmie udział wziął Józef Nawrocki, guzikarz z Sochocina, który odtworzył proces produkcji guzików z muszli.

W kwietniu 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie zgłosił film do udziału w międzynarodowym festiwalu Film Art & Tourism Festiwal w Warszawie. Celem festiwalu jest podnoszenie poziomu polskiej kultury audiowizualnej w zakresie produkcji poświęconych promocji walorów kulturowych, turystycznych i naturalnych. Co roku, do sekretariatu festiwalu wpływa ponad 100 filmów promocyjnych, dokumentalnych, promocyjnych z całego świata, obejmujących temat dziedzictwa kulturowego, tradycji i turystyki. Film ocenia międzynarodowe jury złożone z dziennikarzy, reżyserów, producentów oraz przedstawicieli branży turystycznej.

Decyzją jury film „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji” zdobył nagrodę specjalną Zarządu Festiwalu w kategorii najciekawszy dokument.

Galeria

Skip to content