Jednostki OSP

Home / Gmina / Jednostki OSP

Zarząd Gminny

ZOMG ZOSP RP

Członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego

ZOSP RP w Sochocinie

 • Jacek Ryziński – Prezes
 • Jerzy Ryziński – Wiceprezes
 • Dariusz Kujawski – Wiceprezes
 • Mirosław Krauze – Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
 • Barbara Fabisiak – Sekretarz
 • Beata Grabarczyk-Tomaszewicz – Skarbnik
 • Waldemar Podgórski – Członek prezydium
 • Roman Włostowski – Członek prezydium
 • Stanisław Woźniak – Członek prezydium
 • Tomasz Wiktorowicz – Członek
 • Stanisław Kwiatkowski – Członek
 • Henryk Siwek – Członek
 • Marcin Kujawski – Członek
 • Waldemar Piliński – Członek
 • Jarosław Jeznach – Członek
 • Artur Grzeszczak – Członek
 • Andrzej Dzięgielewski – Członek
 • Tadeusz Petekiewicz – Członek
 • Bogdan Długołęcki – Członek
 • Andrzej Zaciewski – Członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sochocinie:

 • Szymon Konofalski – Przewodniczący
 • Bogdan Długołęcki – Wiceprzewodniczący
 • Łukasz Cieszewski – Sekretarz

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

 • Jacek Ryziński – Prezes
 • Mirosław Krauze – Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
 • Dariusz Kujawski – Wiceprezes
 • Stanisław Kwiatkowski – Członek prezydium

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

 • Jacek Ryziński – Prezes
 • Dariusz Kujawski – Wiceprezes
 • Mirosław Krauze – Komendant Ochrony Przeciwpożarowej

Adres siedziby oraz adres korespondencyjny

Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ochotnicza Straż Pożarna w Drożdżynie

Drożdżyn 77, 09-110 Sochocin

Zarząd OSP Drożdżyn:

 • Prezes – Henryk Siwek
 • Wiceprezes – Jarosław Grzegorz Zakrzewski
 • Skarbnik – Dariusz Kujawski
 • Naczelnik – Marcin Rafał Kujawski
 • Sekretarz – Jacek Zakrzewski
 • Gospodarz – Wioletta Ewa Kujawska

Komisja rewizyjna OSP Drożdżyn:

 • Przewodniczący – Piotr Zakrzewski
 • Sekretarz – Szymon Gocejna
 • Członek – Rafał Rafalak

v Samochód Star Jelcz 244, GBA 2,5/16 v Samochód Star 244 GBA 2,5

Ochotnicza Straż Pożarna w Idzikowicach

Idzikowice 3, 09-110 Sochocin

Zarząd OSP Idzikowice:

 • Prezes – Stanisław Henryk Woźniak
 • Wiceprezes – Naczelnik – Waldemar Piliński
 • Sekretarz – Paweł Keński
 • Skarbnik – Marek Popin
 • Gospodarz – Robert Popin

Komisja rewizyjna OSP Idzikowice:

 • Przewodniczący – Lucjan Kosewski
 • Sekretarz – Sebastian Bator
 • Członek – Andrzej Włodarski

v Samochód FS LUBLIN/ 332412

Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie

Kępa 52, 09-110 Sochocin

Zarząd OSP Kępa:

 • Prezes – Roman Włostowski
 • Naczelnik – Tomasz Jan Wróblewski
 • Skarbnik – Krzysztof Dzięgielewski
 • Gospodarz – Zygmunt Wojtko
 • Sekretarz – Agnieszka Piotrowska

Komisja rewizyjna OSP Kępa:

 • Przewodniczący – Paweł Bednarski
 • Sekretarz – Tomasz Calak
 • Członek – Krzysztof Lewandowski

v Samochód FS Lublin/3324

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołozębiu

Kołoząb 65, 09-110 Sochocin

Zarząd OSP Kołoząb:

 • Prezes – Daniel Grudzicki
 • Wiceprezes – Artur Grzeszczak
 • Naczelnik – Szymon Konofalski
 • Gospodarz – Tomasz Cezary Koper
 • Skarbnik – Radosław Dobrski
 • Sekretarz – Marzena Wanda Dobrska

Komisja rewizyjna OSP Kołoząb:

 • Przewodnicząca – Izabela Kuźniewska
 • Sekretarz – Mateusz Konofalski
 • Członek – Marcin Mysiakowski

v Samochód GCBA Star 200

Ochotnicza Straż Pożarna w Kondrajcu

Kondrajec 55, 09-110 Sochocin

Zarząd OSP Kondrajec:

 • Prezes – Tadeusz Petekiewicz
 • Naczelnik – Józef Napiórkowski
 • Gospodarz – Mariusz Kowalski
 • Skarbnik – Dariusz Drążkiewicz
 • Sekretarz – Sławomir Wodzyński

Komisja rewizyjna OSP Kondrajec:

 • Przewodniczący – Józef Ozdarski
 • Wiceprzewodniczący – Mariusz Dopierała
 • Sekretarz – Henryk Kowalski

Ochotnicza Straż Pożarna w Milewie

Milewo 30, 09-110 Sochocin

Zarząd OSP Milewo:

 • Prezes – Bogdan Izydor Długołęcki
 • Wiceprezes – Naczelnik – Jacek Długołęcki
 • Wiceprezes – Wincenty Stańczak
 • Gospodarz – Józef Długołęcki
 • Sekretarz – Rafał Mrozek
 • Skarbnik – Małgorzata Rychter
 • Członek – Marcin Tytus Pytlik

Komisja rewizyjna OSP Milewo:

 • Przewodniczący – Grażyna Tomaszewska
 • Wiceprzewodniczący – Kamil Lipiński
 • Sekretarz – Michał Zieliński

v Pojazd lekki marki Lublin

Ochotnicza Straż Pożarna w Smardzewie

Smardzewo 86, 09-110 Sochocin

Zarząd OSP Smardzewo:

 • Prezes – Stanisław Kwiatkowski
 • Skarbnik – Józef Szcześniewski
 • Naczelnik – Paweł Kwiatkowski
 • Sekretarz – Krzysztof Kosobudzki
 • Gospodarz – Iwona Katarzyna Kwiatkowska

Komisja rewizyjna OSP Smardzewo:

 • Przewodniczący – Marek Banasiewicz
 • Wiceprzewodniczący – Karolina Kosobudzka
 • Sekretarz – Lidia Kmieć

v IFA/W-50LA/TLF

Ochotnicza Straż Pożarna w Sochocinie

ul. Guzikarzy 8, 09-110 Sochocin

Zarząd OSP Sochocin:

 • Prezes Jacek Ryziński
 • Wiceprezes – Kamil Olszewski
 • Naczelnik Andrzej Dzięgielewski
 • Zastępca Naczelnika  Hubert Kopczyński
 • Skarbnik Beata Izabela Grabarczyk-Tomaszewicz
 • Sekretarz – Izabela Szwarc
 • Gospodarz – Izabela Agnieszka Delura
 • Zastępca Gospodarza – Patryk Stankowski
 • Członek – Mirosław Krauze

Komisja rewizyjna OSP Sochocin:

 • Przewodniczący – Krzysztof Tralewicz
 • Sekretarz – Piotr Morański
 • Członek – Jacek Podgórski

v Samochód STAR GBA – 2,5/20
v Nissan Terrano II
v Jelcz GCBA – 4/32

Ochotnicza Straż Pożarna w Ślepowronach

Ślepowrony 41, 09-110 Sochocin

Zarząd OSP Ślepowrony:

 • Prezes – Andrzej Zaciewski
 • Skarbnik – Dariusz Orzechowicz
 • Naczelnik – Sławomir Gwiazdowski
 • Gospodarz – Mariusz Orzechowicz
 • Sekretarz – Tomasz Zaciewski

Komisja rewizyjna OSP Ślepowrony:

 • Przewodniczący – Jacek Chrząszczewski
 • Sekretarz – Lech Kaczmarski
 • Członek – Dawid Kanigowski

v Samochód o przeznaczeniu pożarniczym Ford Transit A-15

v Samochód Daewoo Lublin/3604

Skip to content