Projekty Unijne

Home / Projekty Unijne

Projekty unijne

Projekty realizowane przez Gminę Sochocin z udziałem funduszy unijnych

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Sochocin w ramach pozyskanego dofinansowania w kwocie 59 999,80 zł, na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 zakupiła 22 laptopy, 22 zestawy (mysz i słuchawki) wraz z ubezpieczeniem sprzętu.

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkół z terenu gminy Sochocin w celu poprawy realizacji kształcenia na odległość.

Projekt „Zdalna szkoła+ wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Sochocin uczestniczy w realizacji projektu pn.„Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 55 000,00 zł (100% dofinansowania) pokryje koszty zakupu 20 laptopów, 20 zestawów (mysz i słuchawki) wraz z ubezpieczeniem sprzętu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu będą nauczyciele i uczniowie, w tym z rodzin wielodzietnych (3+) niemający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Skip to content