Czwartek 30 listopada 2023 | Imieniny: Andrzeja, Maury, Konstantego | słabe opady śniegu -5°C

Gospodarka odpadami

Obecnie na terenie gminy Sochocin funkcjonuje system odpłatnego odbioru odpadów komunalnych z terenu każdej posesji. Zorganizowanym systemem objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkane oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Odbiór śmieci odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, w oparciu o umowę odbioru odpadów zawartą, pomiędzy gminą Sochocin a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku (ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk). Odpady komunalne odbierane z terenu gminy przekazywane są do instalacji komunalnej należącej do PGK w Płońsku sp. z o.o., mieszczące się w Poświętnem (ul. Pułtuska 5, gmina Płońsk).

W miejscowości Sochocin funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK, ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin), do którego bezpłatnie można dostarczać następujące odpady komunalne:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;
b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;
c) metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe;
d) szkło, opakowania ze szkła;
e) odpady z remontów oraz materiałów ceramicznych;
f) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
g) urządzenia zawierające freony;
h) baterie, akumulatory;
i) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
j) odpady wielkogabarytowe.

PSZOK świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–15.00.

 

Składanie deklaracji

Zgodnie z art. 6m ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji tej właściciel nieruchomości podaje, w zależności od typu i funkcji danej nieruchomości, ilość zamieszkujących ją osób. Ponadto właściciel nieruchomości deklaruje, czy wytworzone przez niego odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny czy w sposób nieselektywny. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych będzie premiowane niższą opłatą.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w uchwale Rady Gminy Sochocin lub w przypadku domku letniskowego, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok.

Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy

Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi działki letniskowe

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023 dostępny na naszej stronie internetowej, pod następującym adresem: https://www.sochocin.pl/zobacz-jak-wyglada-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-dla-mieszkancow-miasta-i-gminy-sochocin-2/.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

 

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Opłaty

Opłaty od mieszkańców – nieruchomości zamieszkałych

Właściciele i zarządy nieruchomości zamieszkałych

Miesięczna stawka opłaty dla tej grupy określona jest w Uchwale nr XIII/110/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2019 r. i wynosi 25,00 zł od osoby miesięcznie, przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny. W przypadku braku segregacji stawka opłaty wynosi 50,00 zł od osoby miesięcznie.

Jednocześnie zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarują, że kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 2,00 zł z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata od właścicieli domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Roczna stawka opłaty dla tej grupy określona jest w Uchwale nr XIII/111/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2019 r. i wynosi 169,00 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny. W przypadku braku segregacji stawka opłaty wynosi 338,00 zł od nieruchomości rocznie.

Płatności

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, do 15. dnia każdego miesiąca, na indywidualny, przypisany do danej nieruchomości numer rachunku bankowego.

Opłaty dokonywane są na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

Jarmark bożonarodzeniowy 2023 – zapraszamy na Rynek w Sochocinie

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Sochocin,

w sobotę, 9 grudnia, w godzinach 10.00–13.30 na sochocińskim Rynku odbędzie się kolejna już edycja gminnego jarmarku świątecznego.

Serdecznie zapraszamy na wspólne spotkanie i degustację rozgrzewającej herbaty oraz świątecznych smakołyków.

Podczas jarmarku będzie można nabyć regionalne, swojskie produkty i ręcznie wykonane świąteczne wyroby – wszystko prosto od lokalnych wystawców, przedsiębiorców, rzemieślników i rękodzielników z naszego terenu i spoza miasta i gminy Sochocin.

Wśród jarmarkowych specjałów zakupić będzie można między innymi: pięknie zdobione pierniki, ciasta, smakowite miody, kolorowe, bożonarodzeniowe ozdoby i dekoracje, a także inne niepowtarzalne produkty.

Będzie miło i świątecznie – serdecznie zapraszamy gości oraz mieszkańców miasta i gminy Sochocin, wspólnie z całymi rodzinami.

Na najmłodszych czekać będą liczne atrakcje: słodkości, zabawy i konkursy, a przede wszystkim święty Mikołaj. Atrakcją sochocińskiego jarmarku będzie również klimatyczna fotobudka. Wstęp wolny.

Organizator:

Miasto i Gmina Sochocin, w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie i Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie, we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Sochocinie.

Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit. a rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionego wydarzenia, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Regulamin Jarmarku bożonarodzeniowego 2023 (wersja wordowska)

Regulamin Jarmarku bożonarodzeniowego 2023 (wersja .pdf)

Informacje dot. przetwarzania danych zbieranych podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez miasto i gminę Sochocin (wersja wordowska)

Skip to content