Ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania LGD – PM.

Informacje z ankiet pozwolą jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD – Przyjazne Mazowsze.

Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=8d6c145d0ba&&c=9ac7ead8.

Skip to content