Kategoria: Aktualności

Home / Aktualności
Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie
Wpis

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2021 roku (czwartek), o godz. 9.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, a także za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, z następującym porządkiem obrad: Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski w sprawie porządku obrad. Przyjęcie...

Twórcy pilnie poszukiwani
Wpis

Twórcy pilnie poszukiwani

Masz artystyczne zdolności? Przygotowujesz regionalne produkty? Chcesz zaprezentować je szerszemu gronu osób? Nie zwlekaj. Zgłoś się jako wystawca na kolejną edycję gminnego jarmarku świątecznego w Sochocinie, który zaplanowany został na sobotę, 11 grudnia, w godzinach 10.00–13.30. Głównie chcemy promować naszych lokalnych oraz rodzimych artystów. Czekamy na Was! Jarmark odbędzie się w formule znanej Państwu z...

Drugie spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste powietrze”
Wpis

Drugie spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste powietrze”

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Sochocin do udziału w drugim spotkaniu informacyjnym na temat rządowego programu pod nazwą „Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada br. o godz. 13.00 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, przy ulicy Guzikarzy 8A w Sochocinie, i jest kontynuacją zawartego przez Miasto i Gminę Sochocin aneksu do porozumienia nr...

Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”
Wpis

Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”

Burmistrz miasta i gminy Sochocin w dniu 30.06.2021 roku podpisał aneks nr 2/2021 do porozumienia nr 62/2019 z dnia 16.07.2019 r., zmieniony aneksem nr 1/2021 z dnia 3.02.2021 r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie wspierania realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze”. Ponadto burmistrz miasta i gminy Sochocin, zawierając...

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 – co to oznacza dla Ciebie?
Wpis

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 – co to oznacza dla Ciebie?

Zasadnicza część spisu powszechnego zakończyła się 30 września. To jednak nie koniec prac spisowych – przed nami jeszcze badanie kontrolne, które potrwa od 12 do 24 listopada. Obejmie ono w skali kraju losowo wybrane 100 tys. mieszkań, a jego celem będzie ocena jakości danych pozyskanych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Udział w...

Realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
Wpis

Realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Miasto i Gmina Sochocin, w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z...

Nowy sprzęt dla jednostek OSP w Kołozębiu i Sochocinie
Wpis

Nowy sprzęt dla jednostek OSP w Kołozębiu i Sochocinie

W poniedziałek, 8 listopada, burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński, wraz z przedstawicielem Samorządu Województwa Mazowieckiego, zastępcą dyrektora departamentu polityki ekologicznej, geologii i łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Andrzejem Różyckim, uroczyście przekazał jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębiu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie specjalistyczny sprzęt, zakupiony w ramach programu „OSP-2021”, a...

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje
Wpis

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku, na platformie zakupowej komendy (https://platformazakupowa.pl/transakcja/532017), a także na stronie internetowej http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ponizej-130 ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie remontowe pod nazwą „KPP Płońsk – malowanie pomieszczeń” – z terminem składania ofert do 15 listopada br., do godz. 14.00.

Skip to content