Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 roku

Od 1 lipca 2021 r. posiadacze nieruchomości mają nowy obowiązek – powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Uprzejmie informujemy, że art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (Dz.U. z 2021 r., poz. 554 ze zm.) nałożył na właścicieli budynków mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w źródła ciepła (piece grzewcze, pompy, paliwa gazowe, itd.) o mocy nie większej niż 1 MW obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz lokalach i budynkach niemieszkalnych. Wobec tego od 1 lipca 2021 r. wyżej wymienieni właściciele (posiadacze) nieruchomości są zobowiązani do złożenia ww. deklaracji. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku budynków już istniejących właściciele (posiadacze) nieruchomości będą mieli 12 miesięcy.

Poniżej zamieszczone druki deklaracji dostępne są również w wydziale rozwoju, infrastruktury i ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, pokój nr 9.

Przedmiotową deklarację po jej uprzednim wypełnieniu należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do Urzędu Miasta i Gminy Sochocin. Deklarację można również wypełnić elektronicznie w CEEB, korzystając w szczególności z profilu zaufanego (preferowana forma załatwienia sprawy).

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami.

Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji.

W związku z powyższym nałożono nowe obowiązki, między innymi:

  1. Na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali – złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
  • w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27g. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.),
  • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu, o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r.).
  1. Na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:
  • w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27g. ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.),
  • w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

Materiały informacyjne dotyczące nowego obowiązku składania deklaracji zawarte są w ulotce poniżej.

Ulotka – CEEB dla właścicieli i zarządców (Źródło: http://www.powietrze.mazovia.pl)

Szczegółowe informacje oraz najczęściej zadawane pytania dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdują się na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji

Informator CEEB (Źródło: http://www.powietrze.mazovia.pl)

CEEB w pigułce ulotka

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content