Sobota 10 czerwca 2023 | Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty, Diany | zachmurzenie duże 16°C

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy/Одноразова грошова допомога громадянину України

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł Одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих

Jednorazowe świadczenie 300 zł może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

  1. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, i któremu nadany został numer PESEL.

Одноразову допомогу у розмірі 300 злотих може отримати громадянин України, який:

  1. перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до статті 2(1) Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і кому присвоєно номер PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., i które posiadają nr PESEL, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz które deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski (wówczas ich pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.).

На практиці одноразову грошову допомогу отримають особи, які в’їхали до польської мови в період з 24 лютого 2022 року і мають номер PESEL, на підставі заяви, поданої до будь-якого виконавчого органу комуни на території Республіки Польща і які декларують намір залишитися на території польської (тоді їх перебування вважається законним терміном на 18 місяців з 24 лютого 2022 року).

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności na: żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Допомога у вигляді одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу призначена на утримання, зокрема на: продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори.

Jeśli obywatel Ukrainy przebywa aktualnie na terenie miasta i gminy Sochocin, wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Якщо громадянин України в даний час перебуває в місті та муніципалітеті, заяву про виплату допомоги необхідно подати до Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy do pobrania poniżej.

Заява про виплату одноразової грошової допомоги громадянину України, яку буде завантажено нижче.

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Rusza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin 2023

Burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin.

Wystarczy zapoznać się z regulaminem i wysłać do nas zgłoszenie. Na właścicieli najpiękniejszych zielonych zakątków czekają atrakcyjne nagrody.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 9 czerwca 2023 roku.

By zgłosić swój udział, wcześniej należy zapoznać się z regulaminem konkursu i wypełnić kartę zgłoszenia. Ocena ogrodów rozpocznie się w drugiej połowie czerwca. Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do 30 lipca.

Jury wybierze trzy najpiękniejsze ogrody, dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, przy ulicy Guzikarzy 9, lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: kamil.wojciechowski@sochocin.pl – numer tel. 23 661 80 01 (wew. 48).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy zatem mieszkańców sochocińskiej gminy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin, karta zgłoszenia, a także więcej informacji na stronie internetowej www.sochocin.pl.

Skip to content