Laboratorium Edukacji Lokalnej – LGD – Przyjazne Mazowsze zaprasza na spotkanie

W ramach projektu pn. Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, Priorytet 3 Aktywni Obywatele, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatu płońskiego do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym, które odbędzie się 9 czerwca 2020 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Celem spotkania jest przedstawienie zasad konkursu grantowego oraz idei projektu, jego celów, metod i planowanych rezultatów, a także harmonogramu działań.

Projekt Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze Laboratorium Edukacji Lokalnej został wybrany i otrzymał dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych (FIO) Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w wysokości 115 tys. zł.

Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) umożliwi dotarcie z nieformalną edukacją do wielu miejscowości w 11 gminach powiatu płońskiego, zwłaszcza tych o utrudnionym dostępie do miast, a przede wszystkim wykorzystanie lokalnych zasobów. Spośród zgłoszonych inicjatyw zostanie wybranych 11 grantów po 5 tys. zł.

Skip to content