„MIAS Mazowsze 2022”. Umowa na wsparcie podpisana, teraz wystarczy tylko czekać

Zdjęcie: zbiory Samorządu Województwa Mazowieckiego

Miasto i Gmina Sochocin pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”, na dofinansowanie realizacji pięciu zadań. Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw, poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich. Umowę dotacyjną w tej sprawie podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

W sochocińskiej gminie wsparcie z projektu przyznane zostało sołectwom z: Wierzbówca, Pruszkowa, Podsmardzewa, Kolonii Sochocin oraz Idzikowic. Wierzbówiec, Pruszkowo, Podsmardzewo i Kolonia Sochocin, w ramach MIAS, na montaż lamp solarnych otrzymają po 10 tys. zł. Ponadto taką samą kwotę otrzyma sołectwo Idzikowice, gdzie, dzięki wsparciu Mazowsza, planowane jest uzupełnienie elementów placu zabaw, takimi urządzeniami do zabawy, jak: zjeżdżalnia, dwie huśtawki, drabinka i ścianka do wspinaczki.

Lista dofinansowanych zadań:

  1. Montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec – wartość projektu 25 122,17 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł.
  2. Montaż lamp solarnych w miejscowości Pruszkowo – wartość projektu 20 000,00 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł.
  3. Montaż lamp solarnych w miejscowości Podsmardzewo – wartość projektu 24 103,84 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł.
  4. Montaż lamp solarnych w miejscowości Kolonia Sochocin – wartość projektu 23 951,09 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł.
  5. Uzupełnienie elementów placu zabawa w miejscowości Idzikowice – wartość projektu 31 486,72 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł.

– Cieszymy się, że wszystkie nasze wnioski spełniły wymagania i zostały rozpatrzone pozytywnie, dzięki czemu każde z pięciu sołectw otrzyma po 10 tysięcy złotych, na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia – podkreśla burmistrz Jerzy Ryziński.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku w ramach „Mazowsza dla sołectw 2022” gminy mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach, między innymi: rewitalizację skwerów, instalację paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego.

Przypomnijmy, że liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. W przypadku gmin, w których jest mniej niż 25 sołectw – samorządy mogły złożyć maksymalnie 5 wniosków, natomiast tam, gdzie sołectw jest więcej niż 53 – gminy mogły złożyć nawet 20 wniosków. W ramach tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla sołectw 2022” wpłynęły w sumie 1202 wnioski, z których 1172 otrzyma wsparcie.

„Mazowsze dla sołectw”, to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. Z tej puli 194 to inicjatywy z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 1,9 mln zł.

Warto dodać, że to już kolejny rok, kiedy sochocińska gmina składa wnioski i pozyskuje dofinansowania w ramach programu pod nazwą „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”.

Skip to content