Pierwsze spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste powietrze”

Pierwsze spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste powietrze”

W środę, 28 lipca odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane z mieszkańcami miasta i gminy Sochocin, z zakresu realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze”.

Uczestnikom spotkania przedstawiono cel programu „Czyste powietrze”, zapoznano z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie, poinformowano, kto może ubiegać się o dotację, omówiono koszty kwalifikowane i maksymalny poziom dofinansowania dla części 1) programu (dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania) oraz części 2) programu (dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania).

Osobom biorącym udział w spotkaniu rozdano materiały informacyjne, a także ulotki.

Spotkanie zrealizowano w ramach podpisanego w dniu 30.06.2021 r. aneksu nr 2/2021 do porozumienia nr 62/2019, zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Sochocin, na które otrzymano dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł.

Planowane są kolejne spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Sochocin, o których będziemy informować na bieżąco.

Skip to content