Program ,,Wspieraj Seniora”

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. Osoby w podeszłym wieku, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów mogą zgłaszać potrzebę zrobienia podstawowych zakupów dzwoniąc na specjalną infolinię dedykowaną seniorom: 22 505 11 11 od poniedziałku do niedzieli w godz. od 8.00 do 21.00 lub bezpośrednio dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie pod numery telefonów: 23 661 80 01, wew. 46, 47 lub 530 006 733 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Seniorze, w jaki sposób możesz zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22   505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę
  i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie.
  W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do Ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady
  i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich chętnych do niesienia pomocy seniorom, dobrze funkcjonujących, sprawnych mieszkańców gminy Sochocin, o pomoc w robieniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby osobom w podeszłym wieku mieszkającym w ich sąsiedztwie, które są samotne, niepełnosprawne bądź niesamodzielne.

Skip to content