Rozstrzygnięto konkurs dla szkół

Rozstrzygnięto konkurs dla szkół

Wójt  Gminy Sochocin ogłosił  konkurs  dla szkół podstawowych z terenu Gminy Sochocin pt. „Żyję zdrowo i bezpiecznie w dobie koronawirusa.” Celem konkursu było uświadomienie  uczniom skali zagrożeń wynikających z szerzenia się wirusa i konieczności stosowania wybranych metod, aby uchronić się przed zakażeniem.

Konkurs rozpoczął się 18 września i trwał  do 9 października 2020 r.

Zgodnie z regulaminem praca konkursowa mogła być wykonana metodą jak niżej:

– uczniowie klas I-III – praca plastyczna wykonana metodą w dowolnej technice,

– uczniowie klas IV-VI – praca wiersz/rymowanka – może być wzbogacona ilustracją,

– uczniowie klas VII-VIII – prezentacja.

Do konkursu przystąpiły trzy szkoły z terenu gminy: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, Szkoła Podstawowa w Kołozębiu i Szkoła Podstawowa w Smardzewie.                                                                                                                                    Powołana przez Wójta Gminy Komisja konkursowa w składzie: Sylwia Pepłońska, Agnieszka Orzepowska i Barbara Woźniak w dniu 13 października 2020r. dokonała oceny prac zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami i wyłoniła zwycięzców.  Decyzją Komisji I miejsce zajął Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, miejsce II egzekwo zajęły: Szkoła Podstawowa w Kołozębiu i Szkoła Podstawowa w Smardzewie. Stosownie do regulaminu organizator przygotował nagrody dla szkół biorących udział w konkursie, były to środki ochrony stosowane w celu zabezpieczenia się przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa  min.: płyn i żel dezynfekujący, dozowniki do płynów i żelu, mydło w płynie, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe. Wykonawcy prac otrzymają  dyplomy za udział w konkursie.

Skip to content