Wtorek 09 sierpnia 2022 | Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty | blank zachmurzenie małe 21°C

Termin i porządek najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 maja 2021 r. (czwartek), o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, a także za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbędzie się XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  4. Protokół nr XXIII/2021 z 29 stycznia 2021 roku z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.
  5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

3) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin;

4) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Gminy Sochocin;

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego literami ABCD na terenie miasta Sochocin;

6) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę lokalizacji i formy architektonicznej Pomnika Żołnierzy Polskich Poległych w Obronie Niepodległości w 1920 roku;

7) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Kępa;

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Joniec, w realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny;

9) projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy.

06. Zamknięcie obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content