Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 stycznia 2022 roku (piątek), o godz. 9.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, a także za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbędzie się XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin i Ślepowrony;

2) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Sochocin;

3) w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w sprawie zwiększenia ekwiwalentu dla strażaków OSP z terenu miasta i gminy Sochocin;

4) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Sochocin, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

  1. Zamknięcie obrad XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

Skip to content