Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lipca 2021 r. (poniedziałek), o godz. 10.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, a także za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbędzie się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  4. Podjęcie uchwały:

1) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2021 rok.

  1. Zamknięcie obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

Skip to content